Inskolning

Det är en stor omställning för ett barn att börja inskolas. Vi lägger under ett inskolningssamtal tillsammans upp en modell som passar alla. Vi har erfarenhet av olika inskolningsmodeller. Dels har vi haft föräldraaktiv inskolning då föräldern varit närvarande under tre hela dagar tillsammans med sitt barn. Barnet har sedan lämnats kortare stunder under resterande två veckor. Vi har även haft inskolningar då barnet varit hos oss kortare stunder som sedan utökats under två veckor.
Vi är flexibla och hittar en modell som passar er!