Barngrupper


I vårt charmiga hus som vi flyttade in i mars 2015  finns det plats för 30 nyfikna barn. Barnantalet kan variera då vi ständigt ser till barnens bästa och anpassar antalet efter gruppen/personalläget.

Förskolan har gemensamma öppningar och stängningar. Vi gör ofta saker alla tillsammans som exempelvis utflykter, utevistelse, gymnastik, högtidsfirande.  Det är härligt att se hur barnen i de olika åldrarna samspelar och hjälper varandra.

Under barnens ”arbetspass” (ca 8.30-13.30) delar vi upp barnen i två avdelningar med de yngsta barnen (1-2 år) på nederplan och de äldre (2-6 år) på ovanvåningen.

På så vis får vi en härlig gemenskap i hela huset samtidigt som varje barn också får utmaning i vad  just deras ålder kräver.