Brobys Montessoriförskola

Färe Montessoriförskola i Broby startade i dec 2018.

Förskolan drivs av Skolföreningen Växthuset Ek. för. som har varit huvudman för Färe Montessoriskola, Sibbhult, i över 15 år.

Vi arbetar i enighet med Maria Montessoris pedagogik och förskolans läroplan Lpfö 98/16.

Vi erbjuder:
-Liten barngrupp i en lugn miljö.

-Liten personalgrupp med få antal kontakter för barnen att knyta an till – detta skapar en trygg och familjär anda.

-Pedagogisk utbildad personal med många års erfarenhet av montessoriverksamheter.

-En miljö anpassad efter ditt barns behov och storlek.

-Stimulerande och vackert montessorimateriel som väcker barnens nyfikenhet och upptäckarglädje.